Produkty

Naším hlavným produktom je riešenie úlohy – ovládanie a stmievanie svietidiel. Túto úlohu riešime podľa požiadaviek zákazníka a našich skúsenosti. Pre čo najlepšie výsledky máme vyvinuté komponenty riadenia DALI. V nasledujúcom prehľade Vám ponúkame ukážku používaných prvkov, ktoré neustále rozširujeme o nové štandardné riešenia aj zákaznícke úpravy.

Svetelný senzor.

Získava informácie o osvetlení pre regulátor. Pri uzavretej slučke meriame osvetlenosť referenčnej plochy v luxoch. Pre otvorenú slučku nám dáva informáciu o množstve denného svetla, podľa ktorej znižujeme potrebu umelého osvetlenia.

svetelný senzor s krytím - Ls IP65
a, Ls IP65 – ZZ0641-2.00
svetelný senzor do podhľadu - Ls strop
b, Ls strop – ZZ0641-2.10
svetelný senzor do exteriéru - Ls Ext
c, Ls Ext – ZZ0641-2.20

Pohybový senzor.

Hlási pohyb v svojom zornom poli. Býva kombinovaný so snímačom jasu. Senzor vyberáme podľa tvaru snímanej plochy a citlivosti. Najcitlivejšie senzory voláme prezentačné. Stačí malý pohyb sediacej osoby pre vyvolanie udalosti.

pohybový senzor do podhľadu - MLs strop
a, MLs strop – ZZ0744-2.10
pohybový senzor do uličky MLs 4x20
b, MLs 4×20 – ZZ0744-2.20
pohybový senzor 360° - MLs 360
c, MLs 360 – ZZ0741-2.30

Ovládače.

Klasické svetlá rozsvietime vypínačom. Stav vidíme na prvý pohľad – svieti / nesvieti. Pri osvetlení s Dali zbernicou máme oveľa viac možností. Svetlá môžu svietiť na požadovanú úroveň nastavenú manuálne alebo automaticky. Môžeme riadiť celok, alebo jednotlivé zóny. Máme vyriešené aj ovládanie z niekoľkých miest, prípadne na diaľku ( PC, smartfón ). Ovládače obsahujú tlačidlá a signálne LED pre zobrazenie stavu.

Ovládač – vstupná jednotka.

Cez toto rozhranie pripájame rôzne vstupné zariadenia – tlačidlo, vypínač, prepínač, potenciometer. Ide hlavne o dizajnové ovládacie prvky.

vstupná jednotka Dali - In mini
a, In mini – ZZ0637-0.20
vstupná jednotka Dali - In DIN
b, In DIN – ZZ0637-2.10

Ovládač – M22.

Ovládače sme navrhli z prvkov štandardu M22. To ich predurčuje do priemyselného prostredia. Používame ich vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

ovládač P3 - Ovl P3
a, Ovl P3 – ZZ0916-0.10
ovládač P8 - Ovl P8
b, Ovl P8 – ZZ0929-0.00
ovládač P12 - Ovl P12
c, Ovl P12 – ZZ0896-0.10

Zbernicové prístroje.

Užívateľ s nimi neprichádza do styku, ale potrebujeme ich pre fungovanie Dali zbernice a konfiguráciu zariadení.