10. septembra 2018 Od Miroslav Čakan 0

Riadenie teploty osvetlenia.

Teplota denného svetla (Tc).  sa v priebehu dňa mení. Pri východe slnka má Tc (meraná v Kelvinoch) hodnotu iba 1900 K, ráno je to okolo 2700 K a potom stúpa k vrcholnej hodnote. Dosahuje ju na poludnie a pohybuje sa okolo 7000 K. Po obede už len klesá na  cca 2700 K pri západe slnka. Nízka teplota svetla je pre ľudský organizmus signálom pre spánok a naopak vysoká teplota nastavuje organizmus k aktivite a vyššiemu výkonu.
Systém riadenia osvetlenia ElenDim umožňuje pomocou umelého osvetlenia simulovať priebeh zmeny teploty denného svetla. Použijeme na to scény . Ak chceme riadiť len jedno svietidlo scény nastavíme len preňho. Ak chceme riadiť viacej svietidiel, tak ich zaradíme do skupiny a scény nastavíme pre skupinu. Svietidlá sme zaradili  do skupiny G1. Pracujeme v  programe ElenDim konfigurator.
Nastavíme 7 scén, každá bude mať dve hodnoty. Teplotu farby svetla udávanú v Kelvinoch(K) a úroveň jasu v % výkonu svietidlá.

Prepneme na záložku „Úroveň“. Do každej scény napíšeme druhú požadovanú hodnotu úroveň jasu. Pracujeme v rozsahu akom svietidlá sú fyzický schopné stmievať.

Využili sme 7 scén. V každej z nich sú nastavené dve hodnoty. Teplota farby a úroveň jasu. Toto nastavenie platí pre všetky svietidlá zaradené v skupine G1. Napr. Keď sa na DALI zbernicu pošle príkaz „G1 scéna 00“ svietidlá upravia svoje parametre na hodnoty Tc=2700 K, Jas 54% . Ak zvolíme inú scénu parametre svietidiel sa zmenia podľa nastavených hodnôt.
Na prepínanie medzi scénami použijeme Plánovač. Nastavíme časy v ktorých sa jednotlivé scény majú spustiť.

Pripravené nastavenie zapíšeme a máme automatickú simuláciu zmeny teploty denného svetla počas dňa hotovú. Využiť sa dá pri osvetľovaní priestorov bez okien, alebo pri nočných službách.