8. júna 2020 Od Miroslav Čakan 0

8 otázok k regulácii osvetlenia.

 1. Chcem reguláciu osvetlenia len kvôli úsporám?
 2. Koľko svietidiel chcem regulovať?
 3. Z koľkých miest chcem ovládať všetky svietidlá?
 4. Ako chcem ovládať svietidlá?
 5. Čo bude riadiť svietidlá?
 6. Rozdelím priestor na zóny?
 7. Odkiaľ budem zóny ovládať?
 8. Mám v hale zóny so špeciálnym režimom na osvetlenie

1, Chcem reguláciu osvetlenia len kvôli úsporám?

Jednou z častých motivácií pre reguláciu osvetlenia je očakávaný finančný profit z úspor. Zmysluplne navrhnutá regulácia dlhodobo prináša úspory. Dlhšie, ako je životnosť svietidiel.

Kedy je regulácia zmysluplná? Základnou podmienkou je, aby v miestnosti boli okná alebo svetlíky. Sú však aj prípady, keď regulácia osvetlenia má zmysel napriek tomu, že miestnosť je bez okien a svetlíkov:

 1. Vonkajšie osvetlenie .
 2. Simulácia denného svetla.
 3. Osvetlenie skladov a nakladacej rampy.
 4. Osvetlenie schodiska.
 5. Individuálna úprava intenzity pracovnej plochy podľa druhu vykonávanej činnosti.

Koľko svietidiel chcem regulovať?

To je zásadná otázka pri projekcii. Vyplýva to z vlastnosti DALI zbernice. Na jednu zbernicu môžeme pripojiť maximálne 64 svietidiel. Ak je svietidiel viacej máme ich na viacerých zberniciach. Komunikáciu medzi zbernicami riešime prepojením riadiacich jednotiek. Keďže RJ umožňujú posielanie príkazov navzájom medzi sebou dokážeme z jednej zbernice riadiť svietidlá aj na ostatných zberniciach.

3, Z koľkých miest chcem ovládať všetky svietidlá?

Táto otázka je relevantná vtedy, keď svietidlá sme rozdelili do viacerých zón a ovládače máme umiestnené priamo v nich. Nesmieme zabudnúť na centrálne ovládanie aspoň pri vchode alebo východe z objektu. Ak by sme nechali ovládače len pri zónach, mohlo by sa stať, že obsluha pri vypnutej zóne by nemala osvetlený prístup k východu.

hore

Ako chcem ovládať svietidlá?

Ak uvažujeme o tlačidlách Elendim ponúka na výber z týchto možností.

 1. Centrálny – z jedného ovládača ovládam všetky svietildlá naraz. Zvyčajne je umiestnený pri vstupe. Nemusí byť len jeden.
 2. Lokálny – jeden ovládač= jedná zóna. Zvyčajne je umiestnený priamo alebo blízko ovládanej zóny. Nemá vplyv na svietidlá v ostatných zónach.
 3. Združený – z jedného ovládača ovládame všetky svietidla naraz aj samostatne jednotlivé zóny, Ovládač nie je pri zónach.
 4. Kombinovaný – volíme vtedy ak jednotlivé zóny chceme ovládať centrálne, ale pracovníkom v jednotlivých zónach taktiež umožnime lokálne ovládať svoje zóny.

hore

Ďalšou z možností sú diaľkové ovládače a ovládanie cez PC, tablet, mobil.