20. októbra 2020 Od Miroslav Čakan 0

Regulácia osvetlenia GOHR Veľký Šariš

Obsah

Posielanie správ medzi DALI zbernicami.

Úvod

Zadanie:

Hala je osvetľovaná LED svietidlami s DALI . Celkový počet regulovaných svietidiel je 510 ks. Pri regulácií je potrebné zohľadniť plánovanú výrobu a to osobitne po jednotlivých lodiach č.14-18. Automatickou reguláciou plynule upravovať výkon svietidiel v závislosti od intenzity denného svetla. Každú loď rozdeliť na tri zóny a tak aj svietidlá regulovať. V prípade dostatočného osvetlenia svietidlá vypínať.

Schéma regulácie osvetlenia GOHR so systémom ElenDim.
Schéma regulácie osvetlenia GOHR so systémom ElenDim.

Stmievať:

  • automatický v závislosti od intenzity denného svetla v dvoch úrovniach práca-300 lx a koridor-100 lx
  • samostatne 5 lodí
  • v každej lodi samostatne 6 zón, celkový počet samostatne regulovaných  zón- 30
  • v každej zóne samostatne 3 skupiny, celkový počet skupín 90.

  1. Vypnuté – všetky svietidlá sú zhasené, všetky svetelné senzory deaktivované.
  2. Automatické riadenie – svetlené senzory určené na automatické riadenie na úroveň 300 lx sú aktivované. Senzory určené na úroveň 100lx sú deaktivované.
  3. Koridor – svetelné senzory určené na automatické riadenie  na úroveň 100 x sú aktivované a senzory na úroveň 300 lx sú deaktivované.
  4. Všetko na 50% – všetky svetelné senzory sú deaktivované. Svietidla svietia na 50% svojho výkonu.
  5. Všetko na 100% – všetky svetelné senzory sú deaktivované. Svietidla svietia na 100% svojho výkonu.