FAQ

Mám si vybrať DALI alebo produkty na základe chráneného protokolu?

DALI je otvorený štandard, ktorý poskytuje záruku zameniteľnosti medzi dodávateľmi, umožňuje zdieľanie pokročilých funkcií produktu medzi výrobcami, stavia dizajnéra do pozície, v ktorej dokáže prostredníctvom konkurencie dosiahnuť nižšie náklady a zaručuje aj v budúcnosti dostupné rozšírenia a modernizácie.

Riadenie cez DALI je hlavne pre veľké projekty?

Digitálny systém riadenia osvetlenia je vhodný pre malé, stredné aj veľké projekty. Najjednoduchšie systémy pozostávajú zo napájacieho zdroja pre zbernicu, vstupnej jednotky a svietidiel s predradníkmi kompatibilnými s DALI.
K tejto jednoduchej platforme je možné pridať ďalšie komponenty, ako napríklad snímače pohybu, snímače obsadenia priestoru a svetelné senzory. Na jednu zbernicu môžeme pripojiť najviac 64 svietidiel. Ak máme osvetľovaciu sústavu s vyšším počtom svietidiel tak namiesto napájacieho zdroja pre DALI použijeme Controllér. Vďaka nemu nás kapacita zbernice prestane obmedzovať v počte pripojených svietidiel.
Veľké systémy tvoria do siete prepojené controlléry a dispečerský server. To umožňuje systém riadiť centrálnym počítačom pre plánovanie schedullerom,  vzdialenú správu a monitoring systému. Príjemným bonusom je ovládanie svietidiel tabletmi a mobilnými telefónmi.

Je DALI zbernica odolná voči rušeniu ?

DALI zbernica je dvojvodičová. Pri zapájaní nezáleží na polarite. Vodiče zbernice môžu byť v jednom kábli s napájaním 230 V.
Je dovolené viacej fázové napájanie. Pracuje na pevnej komunikačnej rýchlosti 1200 bps, čo znamená vysokú odolnosť voči rušeniu. Ukončenie zbernice nie je nutné, môže sa ľubovoľne vetviť a jej maximálna dĺžka závisí od prierezu použitého vodiča:
do 100 m 0,50 mm2
100 – 150 m 0,75 mm2
150 – 300 m 1,50 mm2 .
Vzdialenosť medzi dvoma krajnými zariadeniami nesmie prekročiť 300m.

Na zbernicu musí byť pripojený zdroj. Môže to byť samostatné zariadenie alebo súčasť Controlléra. Zdroj  môže byť len jeden. Typické napätie pre zbernicu je 16 V. Kompatibilné predradníky sa pripájajú maximálne 64, to isté platí aj pre ovládacie prvky. Celkom môže byt pripojených až 128 zariadení (predradníky + ovládacie prvky). Prioritné je splniť podmienku, že celkový odber pripojených zariadení neprekročí 250 mA.
Každé zariadenie pripojené na zbernicu má uloženú svoju vlastnú jedinečnú adresu. DALI zbernica poskytuje obojsmernú komunikáciu, predradníky môžu prijímať príkazy aj odpovedať na dopyty riadiaceho systému. Pre väčšie inštalácie je možné zapojiť viac zberníc do siete.

Prečo používame na riadenie menej svetelných senzorov ako iný?

Je to otázka, ktorú občas dostávame pri predkladaní cenovej ponuky. Naposledy to bolo, keď som v CP  ponúkal len dva svetelné senzory ale riadili sme svietidlá rozdelené do v 18 zón.
Systém ElenDim pri riadení svietidiel používa dva typy svetelných senzorov.
  1. Klasické hardvérové prevedenie, ktoré inštalujeme podľa potreby na vonkajší plášť budovy alebo do interiéru.
  2. Virtuálny svetelný senzor(VS). Je to aplikácia implementovaná v riadiacej jednotke(RJ). V každej RJ môžeme aktivovať až 64 VS.
V prípade spomínanom na začiatku sme použili len dva klasické svetelné senzory. Prvý meria intenzitu denného svetla a je umiestnený na vonkajšom plášti budovy. Druhy meria množstvo svetla, ktoré vstupuje do haly cez svetlík. Oba posielajú pravidelne informáciu o nameranej úrovni svetla, ale svietidlá neregulujú. To majú na starosti aplikácie (VS) v riadiacej jednotke.
Pri oživovaní riadenia regulácie každej zóne prideľujeme potrebný počet VS. Ten závisí od svetelných podmienok konkrétnej zóny. Zohľadňujeme rozmiestnenie svietidiel. Či je svietidlo umiestnené pod svetlíkom, pri okne alebo tam nie je okno ani svetlík. V našom prípade sme aktivovali 54 virtuálnych svetelných senzorov.
Zóny sú vytvorené podľa požiadaviek zákazníka a tie môžu sa časom zmeniť. Pri zmenách v zóne dochádza aj k zmene zostavy svietidiel. Výhodou takejto koncepcie riadenia, je flexibilita a schopnosť rýchlej zmeny na diaľku bez nutnosti návštevy technikom a pridávania alebo presúvania ďalších svetelných senzorov.