Prečo ElenDim?

Služby poskytujeme vo fáze prípravy, realizácie aj užívania.

Príprava – poradenská činnosť, kalkulačka pre oceňovanie, podklady pre výkaz-výmer.

Realizácia -dodávame komponenty, programujeme a oživujeme reguláciu.

Užívanie – vzdialená správa, záručný a pozáručný servis.

Je jedno či riešite reguláciu osvetlenia závodu s množstvom výrobných a skladovacích hál alebo malú predajňu. Náš systém spoľahlivo pokryje všetky  požiadavky na reguláciu osvetlenia

Neustále sledujeme pokrok vo svete technológií nové trendy aplikujeme vo vlastnom vývoji produktov. Zameriavame sa na maximálne uspokojenie potrieb a požiadaviek zákazníkov. V našej práci sa opierame o vyše 25 ročné skúsenosti našej firmy.