DALI Interfejs

Interfejs USB / DALI
Interfejs WiFi / DALI

Inerfejs umožňuje prístup na DALI zbernicu pre servisné účely. V prevedení WiFi poskytuje jednoduchý testovací nástroj cez WEB rozhranie ( smarfón, tablet ). Kompletnú konfiguráciu a monitorovanie zabezpečuje program ElenDimConfigurator.

Kľúčové vlastnosti

  • LED signalizácia stavov
  • Multimaster
  • 24 bitové správy: 64 + 64 adries
  • Napájaný z DALI zbernice
  • V súlade s IEC 62386 DALI Edition 2.0.
  • Konektor pre ľahké pripojenie