Dali Interfejs

USB / DALI
WiFi / DALI

Interfejs umožňuje prístup na DALI zbernicu pre servisné účely. V prevedení WiFi poskytuje jednoduchý testovací nástroj cez WEB rozhranie ( smartfón, tablet ). Kompletnú konfiguráciu a monitorovanie zabezpečuje program ElenDimConfigurator.

Dali interfejs pre pripojenie z WiFi.
WiFi / DALI rozhranie

Dali interfejs pre pripojenie cez USB.

Kľúčové vlastnosti

  • LED signalizácia stavov
  • Multimaster
  • 24 bitové správy: 64 + 64 adries
  • Napájaný z DALI zbernice
  • V súlade s IEC 62386 DALI Edition 2.0.
  • Konektor pre ľahké pripojenie