Senzor svetelný

Svetelný senzor s krytím IP65 / do podhľadu

Snímač meria osvetlenie plochy. Svetelný senzor je prioritne určený na reguláciu osvetlenia pre uzavretú regulačnú slučku. Aplikačný kontrolér riadi svietidlá na základe požadovanej úrovne osvetlenia. Kompletnú konfiguráciu a monitorovanie zabezpečuje program ElenDimConfigurator.

Kľúčové vlastnosti

 • Osvetlenosť plochy do 80 000 Lux
 • Uhol – 120°
 • Charakteristika ľudského oka
 • Daylight harvesting
 • Otvorená – uzavretá slučka
 • 4 zóny regulácie s offsetom
 • Udalosti, blokovanie
 • LED pre lokalizáciu
 • Napájaný z DALI zbernice
 • V súlade s IEC 62386-303 DALI Edition 2.0
 • Montáž do podhľadu / na stenu

ElenDim svetelný senzor s krytím IP65.
Senzor s krytím IP65.
Svetelný senzot do podhľadu.

Svetelný senzor exteriér

Snímač meria intenzitu denného svetla. Je prioritne určený na meranie okolitého osvetlenia pre otvorenú regulačnú slučku. Aplikačný kontrolér na základe požadovanej úrovne riadi svietidlá. Kompletnú konfiguráciu a monitorovanie zabezpečuje program ElenDimConfigurator.

Kľúčové vlastnosti

 • Dopadajúce osvetlenie do 80 000 Lux
 • Charakteristika ľudského oka
 • Daylight harvesting
 • Otvorená – uzavretá slučka
 • 4 zóny regulácie s offsetom
 • Udalosti, blokovanie
 • LED pre lokalizáciu
 • Napájaný z DALI zbernice
 • V súlade s IEC 62386-303 DALI Edition 2.0
 • Montáž na stenu

ElenDim svetelný senzor do eteriéru, pre meranie denného svetla..
Senzor pre exteriér na meranie denného svetla.