Realizácia

Je to najťažšia práca, pretože sa vykonáva v cudzom prostredí. Okrem toho že často ide o výškové práce, bežne ju vykonávame bez obmedzenia prevádzky.

Prvá časť realizácie – rozvody a montáž svietidiel.

Ak ide o rekonštrukciu, je potrebné zladiť demontáž starého osvetlenia s montážou nového. Našťastie máme dostatok firiem, ktoré to zvládnu excelentne. DALI svietidlá zapájame do 5 žilovej inštalácie, preto požadujú 2 svorky naviac . Pripojením na napájanie sa DALI svietidlá rozsvietia na 100% ( nastavenie od výrobcu ). Preto nie je problém s overením inštalácie aj bez DALI zbernice. S overením zapojenia vodičov DALI vieme pomôcť naším testerom.

DALI zbernica – riadiace prvky.

Dali zbernica sa skladá z nasledujúcich komponentov:

  • rozvody
  • napájanie zbernice
  • senzory
  • ovládacie prvky
  • prepojenie do siete LAN

Rozvody realizujeme v súlade s projektovou dokumentáciou. Pripomíname, že DALI nie je SELV, napriek nízkemu napätiu do 22V. Preto s vodičmi pracujeme ako by to boli sieťové prívody.

Napájanie zbernice realizujeme prístrojom na DIN lištu umiestnenú v rozvádzači. Zároveň je to prístupový bod na zbernicu pre potreby konfigurácie a servisu.

Senzory pohybu a osvetlenia sú jadrom regulácie. Preto optimalizujeme ich umiestnenie s ohľadom na funkčnosť a dostupnosť pre potreby údržby. Sú to optické prístroje, ktoré majú predpísaný interval čistenia.

Ovládacie prvky sú určené pre obsluhu. Nie sú tu žiadne špeciálne požiadavky, len pohodlné ovládanie.

Konfigurácia osvetľovacej sústavy.

Optimálne je začať s konfiguráciou keď všetky komponenty systému sú nainštalované a reagujú na DALI príkazy. Potom môžeme adresovať všetky svetlá . To umožní každému predradníku nastaviť požadované parametre. Ďalším krokom je programovanie správ od jednotlivých vstupných zariadení a senzorov. Posledným krokom je spustenie aplikačných kontrolérov. Finálnym krokom je testovanie funkcii požadovaných užívateľom. Po uplynutí skúšobnej prevádzky ponúkame korekciu nastavenia v cene projektu.

Nástroje pre prácu s DALI zbernicou.

Pre inštalačné firmy sme pripravili tester inštalácie Dali. Prvá časť sa pripája na DALI zbernicu. Obsahuje Rf prijímač 433 MHz a software pre posielanie príkazov DALI. Druhú časť tvorí vysielač v tvare kľúčenky so 4 tlačidlami. Umožňuje ovládať neadresované, alebo adresované svietidla. Doplnkovou funkciou je adresovanie všetkých pripojených svetiel.