Senzor svetelný

Svetelný senzor s krytím IP65
Svetelný senzor do podhľadu

Svetelný senzor  meria osvetlenosť plochy. Je prioritne určený na reguláciu osvetlenia pre uzavretú regulačnú slučku. Aplikačný kontrolér na základe požadovanej úrovne riadi svietidlá. Kompletnú konfiguráciu a monitorovanie zabezpečuje program ElenDimConfigurator.

Kľúčové vlastnosti

 • Osvetlenosť plochy do 80 000 Lux
 • Uhol – 120°
 • Charakteristika ľudského oka
 • Daylight harvesting
 • Otvorená – uzavretá slučka
 • 4 zóny regulácie s offsetom
 • Udalosti, blokovanie
 • LED pre lokalizáciu
 • Multimaster
 • 24 bitové správy: 64 + 64 adries
 • Napájaný z DALI zbernice
 • V súlade s IEC 62386-303 DALI Edition 2.0
 • Montáž do podhľadu / na stenu

Svetelný senzor exteriér

Svetelný senzor exteriér meria intenzitu dopadajúceho svetla. Je prioritne určený na meranie okolitého osvetlenia pre otvorenú regulačnú slučku. Aplikačný kontrolér na základe požadovanej úrovne riadi svietidlá. Kompletnú konfiguráciu a monitorovanie zabezpečuje program ElenDimConfigurator.

Kľúčové vlastnosti

 • Dopadajúce osvetlenie do 80 000 Lux
 • Charakteristika ľudského oka
 • Daylight harvesting
 • Otvorená – uzavretá slučka
 • 4 zóny regulácie s offsetom
 • Udalosti, blokovanie
 • LED pre lokalizáciu
 • Multimaster
 • 24 bitové správy: 64 + 64 adries
 • Napájaný z DALI zbernice
 • V súlade s IEC 62386-303 DALI Edition 2.0
 • Montáž na stenu